logo_comema
img_presentació

Construccions Mecàniques Marcó,s.l., “COMEMA”, celebra aquest any el 64è aniversari de la seva fundació, gràcies a la confiança dels seus clients, representats i distribuïdors al llarg de tots aquests anys.

És una empresa consolidada, que basa la seva evolució en una continua renovació tecnològica, la incorporació de nova maquinària i un esperit de constant innovació. Així com la implantació des de fa una dècada d’un sistema de qualitat, ISO 9001:2008, que ens ha permès evolucionar cap a una millora continua dins el nostre procés productiu.

Història

Construccions Mecàniques Marcó, S..L. comença la seva activitat a l’any 1951, fundada pel Sr. Llibert Marcó Romans i dedicada fundamentalment a la reparació de maquinària. però ben aviat es dedicaria a la fabricació de maquinària del ram tèxtil, que s’estén de principis dels anys 60 fins els 1970.

A l’any 1970 la firma Ferré Matheu, encarrega a Construccions Mecàniques Marcó, S.L. la construcció de les seves màquines pastedores de braços i batedores que es van comercialitzar amb la marca de Ferré Matheu fins l’any 1976.

Des de llavors Construccions Mecàniques Marcó, S. L. començarà la que actualment és la seva activitat principal, la construcció de maquinària per fleca i pastisseria sota la marca de COMEMA.

En la actualitat, aquesta empresa familiar viu la seva segona generació de la mà dels seus tres fills.